Sunt munca gravida de la domiciliu,

sunt munca gravida de la domiciliu

Aceasta obligatie prealabila a incetat la data de Incepind cu data intrarii in vigoare angajatorii si salariatele care se afla in una din situatiile prezentate mai jos au o serie de drepturi si obligatii care au ca scop asigurarea unor conditii adecvate de munca si de protectie sociala. Potrivit art. Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care sunt supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta de urgenta prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca conform modelului din Normele Metodologice in termen de cel putin 15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare.

In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata din cele mentionata mai sus, asupra starii sale fiziologice, acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii precum si Inspectoratul Teritorial de Munca, care urmeaza sa verifice conditiile de munca ale salariatei.

sunt munca gravida de la domiciliu

Angajatorului ii mai revin urmatoarele obligatii: sa previna expunerea salariatelor sunt munca gravida de la domiciliu, lauze sau care alapteaza la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza riscuri; sa nu constringa salariatele sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori a copilului nou nascut, dupa caz; sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si sa nu anunte alti angajati decât cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari al procesului de munca; sa modifice locul de munca al salariatelor care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat astfel incit sa li se asigure la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezinda sau pentru miscare, la argumente pro și contra opțiunilor binare medicului de medicina muncii.

In cazul in care din motive justificateangajatorul nu poate indeplini cele doua obligatii, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, astfel: a inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru salariata gravida; b dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele gravide, lauze sau care alapteaza in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pina la 3 ani.

Gravidele - povara angajatorilor?

Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat pe o perioada ce nu poate depasi de zile, de catre medicul de familie sau specialist. Aceste interdictii nu au aplicabilitate in cazul concedierilor pe motive economice ce rezulta din desfiintarea postului ocupat de salariata ca urmare a dificultatilor economice, a transformarii tehnologice sau reorganizarii angajatorului.

sunt munca gravida de la domiciliu

Incalcarea dispozitiilor prevazute la art.