Traducere "rilevanza delle" în română

Relevanța opțiunilor

La relazione contiene anche una sintesi delle decisioni riguardanti la rilevanza delle modifiche.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Raportul va include și o sinteză a deciziilor referitoare la gradul de importanță al schimbărilor. La rilevanza delle regioni nell'UE varia considerevolmente a seconda della struttura dello Stato. Valoarea regiunilor din UE variază foarte mult în funcție de structura statului. Pretendo di sapere la rilevanza delle domande.

  • Schimburile de piață forex
  • Exproprierea de opțiuni

Vreau sa știu relevanta acestei intrabari. La rilevanza delle impurità presenti nel materiale tecnico dovrebbe essere confermata, Relevanța impurităților prezente în materialul tehnic trebuie să fie confirmată; Le autorità lettoni spiegano che la presenza di [ Autoritățile letone lecții de tranzacționare vidio pe piața forbes faptul că prezența întreprinderii [ In tale contesto, è opportuno, relevanța opțiunilor anzi essenziale, che la risoluzione sottolinei la rilevanza delle lingue regionali e minoritarie.

În acest context, este important și bine că rezoluția subliniază semnificația predării timpurii a limbilor regionale și ale minorităților.

In un contesto di crescente populismo, vengono regolarmente messe in discussione l'efficacia e persino la rilevanza delle politiche comunitarie. Într-un context în care populismul este în creştere, eficienţa şi chiar relevanţa politicilor UE sunt în mod regulat puse în discuţie.

relevanța opțiunilor site- ul revizuiește cum să faci bani

Per esempio, le informazioni integrative richieste dall'IFRS 8 Settori operativi aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

De exemplu, informațiile impuse de IFRS 8 Segmente operaționale ajută la explicarea diferitelor activități relevanța opțiunilor din cadrul grupului. Se del caso, indicare anche una stima della rilevanza delle efficienze relative all'introduzione di nuovi prodotti o in termini di qualità. După caz, furnizați și o estimare a importanței creșterilor în eficiență legate de introducerea de noi produse sau de îmbunătățiri ale calității.

Cum funcționează

Il richiedente deve anche valutare la rilevanza delle differenze risultanti dalle relevanța opțiunilor chimiche che si verificano nelle condizioni di trasformazione. Solicitantul evaluează, de asemenea, relevanța diferențelor care rezultă din reacțiile chimice cunoscute a se produce în condiții de prelucrare. Non è stata chiarita la rilevanza delle differenze apparenti nella distribuzione tissutale tra Myocet e la doxorubicina tradizionale rispetto all'efficacia antitumorale a lungo termine.

În ceea ce priveşte eficacitatea antitumorală pe termen lung, importanţa diferenţelor aparente în distribuţia tisulară dintre Myocet şi doxorubicina convenţională nu a fost stabilită. Il metodo di stima della rilevanza delle attività lucrative di cui al primo comma è stabilito nelle parti B e C dell'allegato VII del presente regolamento.

relevanța opțiunilor lucrați de la domiciliu serios adrese de transcripție

Relevanța opțiunilor relevanța opțiunilor care se estimează importanța activităților lucrative menționate la primul paragraf este stabilită în părțile B și C din anexa VII la prezentul regulament. È quindi opportuno esigere dal richiedente la presentazione di informazioni che documentino le specifiche del materiale tecnico quale viene fabbricato commercialmente, la rilevanza delle impurità, i residui nelle colture a rotazione e il rischio potenziale per gli organismi acquatici.

Prin urmare, ar trebui solicitate solicitantului informații de confirmare privind specificațiile materialului tehnic, astfel cum a fost fabricat în scop comercial, privind relevanța impuritățilorreziduurile din culturile în sistem de rotație și riscul potențial pentru organismele acvatice. Il regolamento CE n.

relevanța opțiunilor poate un computer să facă bani

Regulamentul CE nr. Prin urmare, orice criteriu cantitativ pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor sau al modificărilor ar trebui să ia forma unui prag calculat pe baza modificării procentuale a cerințelor de fonduri proprii sau, după caz, a cuantumurilor expunerilor ponderate la risc, înainte și după modificare.

In generale, le osservazioni di Toyota riassunte nei considerando da a della sezione 5.

  1. rilevanza delle - Traducere în română - exemple în italiană | Reverso Context
  2. nu este relevanta - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Opțiuni binare la intrare
  4. Cum să tranzacționați cu o tendință de opțiuni binare
  5. Despre anunțurile pentru compararea opțiunilor Despre anunțurile pentru compararea opțiunilor Promovați un grup de produse de pe site-ul serviciului de comparare de produse SCP folosind anunțuri pentru compararea opțiunilor.
  6. Relevanţa anunţurilor - Google Ads Ajutor

În general, potrivit Franței, observațiile Toyota prezentate pe scurt la considerentele din secțiunea 5. La risoluzione afferma l'importanza del multilinguismo, che riguarda non soltanto la sfera economica e sociale, ma anche la produzione culturale e scientifica e la relativa promozione, nonché la rilevanza delle traduzioni letterarie e tecniche per lo sviluppo a lungo termine dell'Unione europea.

Evaluarea Companiei se efectuează în baza răspunsurilor la cele 60 de întrebări divizate pe 7 rubrici în formularul de evaluare. În baza răspunsurilor furnizate, pentru îmbunătățirea profilului dvs.

Rezoluţia menţionează importanţa multilingvismului, care se aplică nu doar sferelor economice şi sociale, ci şi realizărilor culturale şi ştiinţifice şi promovării acestora, şi importanţa traducerilor literare şi tehnice pentru dezvoltarea pe termen lung a Uniunii Europene. Nel selezionare relevanța opțiunilor livello adeguato delle dosi sarebbe opportuno trovare un equilibrio tra, da un lato, l'individuazione dei rischi e, dall'altro, la caratterizzazione e la rilevanza delle risposte alle basse dosi.

La selectarea nivelurilor dozelor adecvate ar trebui să asigure un echilibru între screening-ul pericolelor, pe relevanța opțiunilor o parte, și caracterizarea reacțiilor la doze reduse și relevanța acestora, pe de altă parte. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Cerințe minime

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Ce s-a schimbat și cum funcționează acum căutarea?