De ce și cum se calculează

Indicator de independență financiară

În condițiile în care societatea înregistrează și provizioane sau venituri în avans, la determinarea situației nete se ia în considerare și scăderea acestora alături de datoriile totale. Astfel, situația netă devine egală cu capitalurile proprii și exprimă valoarea activului realizabil la un moment dat din perspectiva lichidării afacerii.

Estimarea unei situații financiare a întreprinderii: factor de independență financiară

Acest indicator trebuie analizat și din perspectiva evoluției în timp, iar o creștere constantă a situației nete poate arăta o mărire a averii acționarilor, îndeplinindu-se astfel obiectivul principal al managementului financiar. Fondul de rulment Din punct de vedere financiar, bilanțul reprezintă un echilibru între resursele atrase de societate capitaluri și datorii și alocările realizate active.

indicator de independență financiară

Fondul de rulment este un indicator de echilibru financiar pe termen lung care verifică finanțarea activelor cu durata mai mare de un an din resurse cu scadența de peste un an.

Prin urmare, acesta este utilizat de societate la finanțarea elementelor de activ pe termen scurt, elemente ce presupun o lichiditate ridicată.

indicator de independență financiară

Un nivel mare al acestui indicator nu este de dorit, deoarece ar presupune resurse pe termen lung atrase în exces pentru finanțarea unor nevoi curente, deci o gestiune defectuoasă la nivelul managementului financiar.

Resursele pe termen lung presupun costuri pentru întreprindere, acționarii așteptând o remunerație suplimentară sub formă de dividende, iar creditorii vor încasa dobânzi mai mari.

Independenta financiara pe bune

Este de preferat ca fondul de rulment să aibă un nivel nul sau cât mai apropiat de zero. În cazul în care rezultatul este pozitiv, valoarea nu trebuie să fie mare în comparație cu capitalurile permanente. Astfel, fondul de rulment financiar arată surplusul activelor circulante nete nefinanțate din datoriile temporare, evidențiind un excedent de lichiditate potențială. Un alt indicator de echilibru, parte din fondul de rulment, este fondul de rulment propriu FRp.

Dacă FRp este pozitiv, iar întreprinderea are contractate și co și opțiunea binară pe termen lung, acestea finanțează nevoi pe termen scurt, lucru care nu poate fi considerat o gestiune eficientă.

Necesarul de fond de rulment Necesarul de fond de rulment are în vedere echilibrul pe termen scurt.

Coeficient de dependență financiară. Raport de independență financiară (formulă)

Astfel, indicatorul prezintă situația necesităților financiare pe termen scurt ale întreprinderii în comparație cu resursele atrase pe termen scurt.

Analiza indicatorului se realizează pe baza bilanțului financiar.

indicator de independență financiară

Practic, finanțarea alocărilor nevoilor pe termen scurt se realizează fie pe seama fondului de rulment, fie pe seama creditărilor pe termen scurt. O valoare negativă indică un surplus de resurse pe termen scurt, adică un ciclu de afaceri rapid, ceea ce este de multe ori de dorit.

  • Moneda în praga forex
  • Coeficient de dependență financiară. Raport de independență financiară (formulă)

Totuși, pentru anumite sectoare de activitate este normal să se obțină o valoare pozitivă de exemplu, sectorul farmaceutic. Trezoreria netă Trezoreria netă este indicatorul general de echilibru.

indicator de independență financiară

Pasivele de trezorerie reprezintă în principiu creditele bancare curente. O valoare pozitivă a acestui indicator arată un surplus de disponibilități în comparație cu datoriile financiare imediate, o situație de dorit, pentru că scoate în evidență existența echilibrului general.

Ne propunem: Să întocmim bilanțul financiar al companiei Gamma SA evidențiind schimbările de mai sus.

  1. Dacă societatea este stabilă, atunci este capabilă să reziste schimbărilor neașteptate ale condițiilor pieței.
  2. Independenta financiara pe bune
  3. La ce oră apare piața valutară
  4. Analiza poziției financiare a întreprinderii

Să analizăm poziția financiară a societății pe baza bilanțului financiar. Aceste nevoi suplimentare de finanțare au fost atrase fie din fondul de rulment suplimentar, fie pe seama creditelor de termen scurt. Dacă se dorește analizarea indicatorilor de poziție financiară în cazul unui bilanț funcțional, aceștia se vor determina astfel: 1. În cazul indicator de independență financiară care activează în industrie este oportun ca FRNG să fie pozitiv, deoarece acestea au active stabile cu valori foarte mari, fiind necesară finanțarea durabilă și sigură a lor.

Lansarea cărții „Banii: Stăpânește jocul”, de Tony Robbins (HD)

Dacă fondul de rulment net global este negativ, se poate ajunge la concluzia că există o insuficiență de fond de rulment ce va trebui rezolvată prin suplimentarea fondurilor atrase de acționari sau creditori pe termen lung. În cazul societăților care activează în industrie, faptul că FRNG este negativ la nivelul unui interval scurt de timp poate fi considerat normal, dacă a fost o perioadă în care întreprinderea a realizat investiții semnificative.

Un nivel ridicat al NFRAE poate arăta un risc pentru societate, care trebuie analizat de managerul financiar al acesteia și minimizat.

indicator de independență financiară

Să analizăm poziția financiară a societății pe baza bilanțului funcțional. Acest lucru indică o gestiune deficitară la nivelul companiei, indicator de independență financiară financiar putând să negocieze termene de plată mai lungi în relația cu furnizorii, pentru ca societatea să aibă timp să își valorifice mărfurile sau produsele finite.

indicator de independență financiară

Practic, activitatea din afara exploatării vine să compenseze deficitul de finanțare aferent necesarului de fond de rulment din exploatare.