Vânzarea produselor și garanțiile

Garanție sub formă de opțiune

Conținutul

  program pentru opțiuni turbo

  Gothaer Asigurări Reasigurări a lansat prima platformă din Garanție sub formă de opțiune care permite clienţilor săi să îşi achiziţioneze online poliţe de asigurare pentru garanţiile de participare la licitaţie. Garanțiile de participare la licitație reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice companie care intenţionează să participe la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică.

  Se poate imagina totuşi un astfel de contract chiar fără ca el sa presupună existența unui împrumut garantat prin transmiterea dreptului supus reîntoarcerii, iar din punct de vedere al taxelor aferente încheierii actului, costurile unui contract de ipotecă sunt inferioare costurilor vânzării cu opţiune de răscumpărare. Cum funcționeză așadar acest contract? Prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare între A vânzător și B cumpărătorprin care A își rezervă un drept de a se dezice de vânzare, cu plata către B a prețului încasat și a altor cheltuieli ocazionate de efectuarea actului, dreptul de proprietate se transmite de la A la B. Dreptul dobândit de B nu va va fi însă deplin, el fiind afectat de dreptul de opţiune a lui A, drept de opţiune care trebuie exprimat într-o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mare de cinci ani din momentul încheirii vânzării. Dacă A ridică opţiunea de răscumpărare, cu plata sumelor susmenţionate, dreptului de proprietate se retransmite către acesta.

  Potrivit informaţiilor publice disponibile, în anul au fost iniţiate un  număr de Pentru majoritatea procedurilor de achiziţie publică, constituirea garanţiei de participare la licitaţie de către ofertanţi a fost obligatorie.

  Asigurarea de garanţie de participare la licitaţie face parte din categoria instrumentelor de garantare reglementate prin lege, solicitate oricărei companii care intenţionează să participe la o procedură de achiziţie publică.

  loturi în tranzacționare

  Companiile care aleg să încheie o poliţă de asigurare de acest tip beneficiază de creşterea disponibilului de lichidităţi, dar şi de independenţă faţă de instituţiile creditoare, pentru că la încheierea unei asigurări de garanţie nu se solicită garanţii colaterale sub forma depozitelor în numerar sau a garanţiilor reale mobiliare. O platformă inovativă ce reduce substanţial timpul de solicitare, ofertare şi emitere a garanţiilor de participare la licitaţie.

  Garanţiile de participare la licitaţie emise de societăţile de asigurare sunt similare cu scrisorile de garanţie bancară, făcând parte din categoria produselor de risc financiar, de aceea procedura curentă de analiză a solicitărilor clienţilor este complexă şi presupune o analiză de risc a modului în care se dezvoltă afacerile acestora, dar care, din păcate, durează destul de mult. Din dorinţa de a răspunde cât mai rapid nevoilor clienţilor noştri, am dezvoltat proiectul Asigurări Garanţii Online disponibil pe platforma garantii.

  consilieri experți mt4 pentru opțiuni binare

  Un segment important al clienţilor noştri este reprezentat de cei care participă în mod frecvent la licitaţiile publice, indiferent că acestea au obiectul furnizării de produse, servicii sau construcţii.

  Prin această platformă, orice companie din România, eligibilă conform condiţiilor interne de subscriere ale societăţii, are posibilitatea să-şi încheie garanţiile de participare la licitaţie în condiţii avantajoase, într-un format simplu şi rapid, lucru care îi poate ajuta să câştige şi să deruleze contractele de achiziţii publice.

  schimbă câștigurile bitcoin

  În portofoliul Gothaer Asigurări Reasigurări se mai află, la categoria asigurărilor de garanţii, şi garanţiile de bună execuţie şi de bună execuţie aferentă perioadei de notificare a defectelor, care pot fi ofertate direct de către specialiştii Gothaer. Detalii pe garantii.