Traducere "cantitatea" în engleză

Cantitatea opțiunii, Sfaturi pentru controlarea alergiilor

La fiecare produs vedeţi cantitatea actuală accesibilă. You will see the currently available quantity for each product. Comisia adaugă cantitatea reținută la cota relevantă. The Commission is to add to the relevant quota the quantity withheld. CPC revizuiește anual cantitatea minimă respectivă. The CCP shall revise that minimum amount on a yearly basis.

Această opțiune va da cantitatea potrivită de hrană pentru dinozaur. This option will cantitatea opțiunii the right amount of food for the dinosaur. Deci, asigurați-vă că utilizați uleiul în cantitatea corespunzătoare.

Descrierea opțiunii BIT și SuperBIT

So make sure that you use the oil in the appropriate amount. ISRS sunt medicamente care cresc cantitatea de serotonină neurochimice în creier. SSRIs are medications that increase the amount of the neurochemical serotonin in the brain. Reduce cantitatea de oxigen disponibilă pentru respirație.

Descompunterea polenului

It reduces the amount of oxygen available for breathing. Indicatorul măsoară cantitatea de deșeuri nesortate generate.

This indicator measures the amount of unsorted waste generated. Trebuie indicată întreprinderea care primește cantitatea destinată utilizării în echipamente militare.

cantitatea opțiunii opțiunea de suc

The undertaking receiving the quantity for use in military equipment shall be specified. Trebuie prezentată cantitatea recomandată de vopsea indicată drept orientare.

The recommended amount of paint given as a guideline shall be provided. Sistemul stabilit a redus semnificativ cantitatea de obstacole administrative. The system established has significantly reduced the amount of administrative obstacles.

cantitatea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Baza de calcul este cantitatea contingentelor aferentă anului precedent. The basis for calculation shall be the quota quantity of the previous year. Autoritățile competente ale statului membru cunosc deja cantitatea de referință. The reference quantity is already known to the competent authorities of the Member States.

Se plătește numai cantitatea reală livrată și recepționată. Only the quantity actually delivered and accepted shall be paid for. Ajutorul se cantitatea opțiunii cel mult pentru cantitatea contractuală prevăzută. Aid shall be paid at most for the contractual quantity cantitatea opțiunii. Pentru cantitatea repartizată trebuie solicitate certificate de import.

Import licence applications must be made for the quantity allocated.

Minutele naţionale incluse în opţiuni nu pot fi utilizate pentru apeluri spre regiunea Transnistreană şi numere cu tarif special premium. Opţiunile se dezactivează automat dacă, în decurs de 21 pentru opţiunile cu valabilitate de 7 zile sau 62 zile pentru extra Opţiuni de la expirare, contul clientului nu a fost suplinit cu suma necesară pentru achitarea preţului opţiunii. Opţiunile pentru 1 zi sunt valabile 24 ore din momentul activării.

Elaborarea datelor privind cantitatea este facultativă. The compilation of the quantity shall be optional.

cantitatea opțiunii opțiunile produc 760 la sută

Vom pune exact cantitatea necesară de explozibil. We'll just put the right amount of explosives. Hoț - definit de cantitatea Resurselor furateîn timpul Atacurilor.

Stealer - defined by the amount of Resources stolen during Attacks. Constructor - definit de cantitatea de Resurse folosităpentru Clădiri. Builder - defined by the amount of Resources spent on Buildings.

cantitatea opțiunii cele mai bune strategii pentru opțiuni binare 60 de secunde

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a cantitatea opțiunii mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.